ADRES: Yüksel Cad. Kültür Mah. No: 7 Çankaya / ANKARA TELEFON: 0 312 432 3763

Türkiye

Hakkımızda

Buradasınız:

Çevre ve Orman Derneği; Çevrenin ve doğanın korunması, çevre bilincinin yaygınlaşması ile mevcut orman varlıklarının korunması ve yeni ormanların kurulması amacıyla faaliyetlerini yürütür. Bu amaç için kampanyalar, projeler, etkinlikler, işbirlikleri ve farkındalık çalışmaları yapar.

Çevre ve Orman Derneği, ülkemizdeki orman, çevre ve ağaçlandırma ile ilgili faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek,  uygulamak, izlemek ve değerlendirmeyi; Çevre, orman ve ağaçlandırmada rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye için mücadele etmeyi ilke edinmiştir.